maandag 16 januari 2012

Adoptie uit Zuid-Afrika

Hier iets meer over adoptie uit Zuid-Afrika. Het grootste deel van de tekst is afkomstig van de website van Wereldkinderen (onze vergunninghouder). Wereldkinderen is in Zuid Afrika werkzaam op het gebied van zowel adoptie als projectondersteuning.

Niet alle kinderen worden geadopteerd, ook voor die kinderen doet Wereldkinderen iets:

Wereldkinderen werkt op het gebied van projecthulp nauw samen met de Zuid Afrikaanse organisatie South Africa Cares for Life. Deze in 1996 opgerichte organisatie heeft vele activiteiten opgezet  ten behoeve van hulpverlening aan vrouwen en kinderen in nood. Men bekommert zich onder andere om het lot van HIV besmette kinderen en begeleidt zwangere vrouwen en vrouwen die hun kind hebben afgestaan.  HIV/aids is een enorm probleem in Zuid Afrika.  Het gebeurt regelmatig dat familieleden deze kinderen achterlaten omdat zij terminaal ziek zijn, of  niet voor deze kinderen kunnen of willen zorgen. Voor deze kinderen tracht SA Cares opnieuw gezinnen te vinden binnen familieverband of binnen de eigen community.

Wereldkinderen steunt drie projecten in diverse townships bij Pretoria op het gebied van hiv/aids. Binnen deze projecten probeert men vooral de lokale overheid bewust te maken van de problematiek en taboes rondom hiv te doorbreken. Dat laatste gebeurt via het geven van voorlichting, maar bijvoorbeeld ook met theatervoorstellingen over de ziekte en de gevolgen ervan. Hierbij huurt men bekende acteurs in zodat er veel publiek op de voorstellingen af komt. Daarnaast tracht men gezinnen te vinden voor de kinderen die wees zijn geworden door hiv/aids. Soms zijn de kinderen zelf ook besmet geraakt. Binnen de projecten worden mensen uit de townships zelf opgeleid om de gezinnen voor de kinderen te selecteren en te begeleiden. Tevens zijn dagopvangcentra voor de jonge kinderen opgericht. Dit stelt de ouders in staat om te werken, wetende dat hun kinderen in een veilige omgeving zijn. Tevens stelt het de oudere kinderen in staat om naar school te gaan, omdat zij niet meer op de jongere kinderen hoeven te passen.

Dan de adoptie, hoe wordt er bemiddeld tussen Nederland en Zuid-Afrika?

Voor het interlandelijke adoptieprogramma werkt Wereldkinderen samen met Abba Adoptions in Pretoria. Adoptie valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Social Development. Zuid Afrika heeft het Haags Adoptieverdrag geratificeerd, alle procedures verlopen conform het verdrag. Uit Zuid-Afrika worden vooral kinderen tussen 0 en 24 maanden voorgesteld. Af en toe wordt Wereldkinderen benaderd voor het zoeken van ouders voor oudere kinderen. Steeds vaker worden er kinderen met een medisch probleem voorgesteld. Het gaat om kinderen die te vondeling zijn gelegd of kinderen die door hun moeder zijn afgestaan, omdat zij door een combinatie van factoren niet voor het kind kan zorgen. Bij plaatsing van een ouder kind krijgt u tijdens uw verblijf in Zuid-Afrika extra begeleiding bij de ingroei van het kind in uw gezin.

De procedure

Bij een voorstel wordt gedetailleerde achtergrondinformatie en medische informatie  gegeven. Na een voorstel van een kind kan een echtpaar na ongeveer tien dagen afreizen naar Zuid-Afrika. Een verblijfstijd van drie weken is nodig om alle formaliteiten af te ronden. In Zuid-Afrika is goede begeleiding voor de Nederlandse echtparen aanwezig. Abba Adoptions begeleidt de vrouwen die afstand doen van hun kind, door middel van counseling. In incidentele gevallen kan een korte ontmoeting met de biologische moeder, nadat de rechtbankprocedure is afgerond, tot de mogelijkheid behoren. Mocht dit gebeuren dan zal dit begeleid worden door maatschappelijk werkers van de organisatie in Zuid Afrika.
Het is niet eenvoudig om de gemiddelde proceduretijd van Zuid-Afrika aan te geven, omdat deze regelmatig uitschieters kent. In Zuid-Afrika worden in principe geen aanvragen voor derde kinderen meer geaccepteerd. Het land geeft de voorkeur aan een eerste of tweede kind in het gezin.
Voorwaarden

Om een kind uit Zuid-Afrika te kunnen adopteren, moet je aan de volgende voorwaarden  voldoen:
 • U moet samen reizen.
 • Eén van u beiden dient werk te hebben.
 • U moet vijf jaar of langer gehuwd zijn en er moet sprake zijn van een stabiel huwelijk.
 • U moet beiden overtuigd praktiserend christen zijn en dit kunnen aantonen door middel van een verklaring van uw kerk.
 • Er geldt een minimumleeftijd van 25 jaar.
 • Bij een eerste aanvraag geldt een maximumleeftijd van 38 jaar op het moment dat u de procedure start (de documenten naar Zuid-Afrika kunnen worden gestuurd).
 • U moet beiden goed Engels spreken.
 • Incidenteel worden echtparen in behandeling genomen die een kind tussen de 1 en 6 jaar willen opnemen.
 • Kinderloze echtparen en echtparen met Zuid-Afrikaanse kinderen kunnen voor dit contact in behandeling worden genomen.
 • De rechtbank in Zuid Afrika eist van de aspirant adoptie-ouders een artsen-verklaring, dat men in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid verkeert.
 • Tevens dient een verklaring van goed gedrag beschikbaar te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten