donderdag 14 juni 2012

Zo welkom!


Twee keer op een dag een berichtje...maar ik vond nog een gedicht, zo mooi!
En een aantal prachtige plaatjes die ik graag deel.


 Wachten is momenteel pittig. Ik weet eigenlijk ook niet waarom nu opeens. Onze papieren liggen nog geen drie maanden in Zuid-Afrika maar het verlangen is erg groot en gaat heel diep. Jongen of meisje, leeftijd, special needs...het lijkt allemaal niets uit te maken - als we ons kindje maar in onze armen konden sluiten.


 Wat niet helpt is dat ik (Annemieke) al weken wacht op uitsluitsel over mijn werk. Of ik op de huidige school kan blijven werken of overgeplaatst wordt naar een andere school. Ik wil super graag op de school blijven waar ik nu werk. Als je geduld zo dubbel op de proef wordt gesteld is het soms lastig. Alsof je maar een bepaalde mate van geduld hebt en dat je met zoiets extra's  eigenlijk niet genoeg geduld in het vat hebt zitten om nog uit te kunnen putten....klinkt dat een beetje logisch?  Ik probeer elke dag in de handen van God te leggen. Soms lukt dat heel goed, soms wat minder. Dus hebben we wat plannen gemaakt ter afleiding en denken we nog na over een paar projectjes. We moeten ook 'gewoon' onze houding in deze nieuwe situatie even vinden, denk ik. 


Nu het gedicht:

Normaal...

Wat is normaal?
Iemand met twee armen en benen
en aan elke voet vijf tenen?
Ben je minder als je voetjes anders staan
of je loopt iets anders dan de rest.

Maakt dat je minder mens of juist meer?
Elk mens is uniek met zijn eigen bijzonderheden.

En echt normaal ben je misschien pas dan
wanneer je een ander durft te accepteren,
als je door een handicap heenkijkt
en je ieder medemens als gelijke behandeld.

©niet bekend - van dezelfde site als het vorige gedicht.


 
 

Op een bureau, hier ver vandaan...


Op een bureau, hier ver vandaan,
liggen wat dossiers al klaar,
en met nog een laatste handtekening,
zijn we verbonden met elkaar.

Jij, die nog niets weet van ons bestaan.
Wij, nog onwetend over jouw leven.
Toch is onze toekomst, daar, op papier,
al zo innig met elkaar verweven.

De dagen kruipen om, spanning loopt op,
het is soms moeilijk te verdragen,
al weet ik dat het niet lang meer duurt,
voor het antwoord komt op mijn vragen.

We houden van je, je hoort al zo bij ons,
ons lieve, kleine, nog onbekende kind.
Maar heel binnenkort wordt het onbekende bekend,
waarna eindelijk ons leven samen begint!

© onbekend

Bron: http://www.adoptiegedichten.nl/index.php/adoptie/wachten-op-een-voorstel.html?start=8

 
'Adoptie' - Bron: Pinterest

donderdag 7 juni 2012

Rare vragen en vage antwoorden

Deze week was het weer eens zo ver. Ik (Annemieke) kreeg te maken met impertinente vragen. Dat zal de rest van ons leven wel zo gaan, denk ik. Ik verbaas me er toch altijd weer over en begin van tevoren al van alles uit te leggen over adoptie en dergelijke als een soort verdediging vooraf. Moet ik ook eens mee stoppen...Echt!

Deze keer was ik in gesprek met iemand waarmee ik datzelfe uur nog maar kennis mee had gemaakt. De dame in kwestie vroeg me na 5 minuten: maar waarom kiezen jullie niet voor pleegzorg? 
Okee, ik kan me voorstellen dat je nu denkt: 'is dat alles?' Ja dat was alles. Maar denk er even over na...waarom vraagt iemand dat aan mij? Vraagt ze dat ook aan iemand die 5 minuten geleden heeft verteld dat ze zwanger is? Natuurlijk niet, dat zou toch raar zijn. Waarom is zo'n vraag dan wel geoorloofd als ik 5 minuten daarvoor vertel dat wij in adoptie-verwachting zijn?

Ik vind het soms zo jammer dat betrokkenen bij pleegzorg ons proberen 'om te praten.' Waarom zou er sprake zijn van twee kanten, twee soorten ouders, twee partijen? Zijn of willen we niet allemaal ouders worden die het beste voor hun kinderen zoeken, hoe ze dan ook aan onze zorg zijn toevertrouwd? Bovendien, alsof we je vragen om advies over onze gezinsvorming! Dat lijkt me nogal prive. Net als de vraag 'kunnen jullie zelf geen kinderen krijgen'?  Zodra je het woord 'adoptie' laat vallen, lijkt dat wel een vrijbrief voor bemoeizucht. Waar zijn de grenzen van normaal fatsoen?

Dan zijn er nog de dingen die mensen niet rechtstreeks durven zeggen maar wel via dagblad Trouw en forums en dergelijke uiten. Gelukkig zijn er ook tegengeluiden. Een andere adoptieouder in spé schreef dit op een besloten maillijst. Ik vroeg hem of ik hem mocht citeren, hier komen zijn argumenten:

" Het punt waar ik vooral mee zit is dat adoptieouders vaak te horen krijgen: "had je al dat geld van je
adoptie niet veel effectiever in het land van herkomst kunnen besteden? Dan had je meer kinderen en/of biologische moeders kunnen helpen". Dat vind ik om meerdere redenen een scheve vergelijking. 

Ten eerste moet ik dan de neiging onderdrukken om de wedervraag te stellen of de vraagsteller dat zelf ook doet.

Ten tweede weet ik dat bijna alle adoptieouders betrokken raken bij het land van herkomst en dat hun steun ter plaatse toeneemt door de adoptie - ze doen er dus meer aan dan hun criticasters.

Ten derde kun je niet zeggen dat jouw eigen adoptie  voorkomen had kunnen worden als de biologische familie geld had gekregen, want op het moment dat de adoptieouders benaderd worden is het afstand doen, of de verwezing al een feit, ten vierde is opgroeien in een gezin iets heel anders dan opgroeien in een tehuis.

En ten vijfde kun je gewoon niet aan adoptieouders vragen: 'zie maar af van je adoptie en besteed het geld anders', bij adoptie
komen juist de behoefte van het kind om op te groeien in een gezin én de wens van adoptieouders om een gezin te vormen, bij elkaar." 

Ik had het zelf niet helderder kunnen bedenken en verwoorden.O ja, wat ik tegen de dame in kwestie heb gezegd? "Ons levenspad ging niet die kant op. Ieder heeft zijn eigen pad en eigen roeping, dat van jou kan richting pleegzorg lopen en dat van mij anders. Je kan er van op aan dat we zelf goed nagedacht hebben over onze keuzes." Het was direct duidelijk dat ik onwillig was om een concreet antwoord te geven op haar vraag. Netjes gezegd gaf ik de boodschap door dat ze te ver ging voor iemand die ik nauwelijks ken. Alsof ik haar al mijn motivaties en ons hele levensverhaal ga vertellen...

De kunst is vriendelijk maar vaag te blijven. Wie wat extraverter is zal waarschijnlijk teruggeven dat de vraag niet bevalt, maar ik voel me beter bij eerst een vaag antwoord. Als dat signaal niet landt, dan kan ik altijd nog direct worden.

Toepasselijk: Jakobus: 1:5 en 3: 17.


 Gelukkig zijn er ook heel veel bemoedigende, meelevende, beleefde mensen! Het is zo fijn om deze mensen in je leven te hebben. Onder hen zijn ook adoptieouders, pleegouders, mensen zonder kinderen, met kinderen, singles, getrouwden, samenwonenden, enz. Vriendelijkheid is universeel en niet afhankelijk van je situatie, en een begripvol hart ook. Op Pinterest vond ik nog een prachtige tekst die adoptieouders op de muur boven het kinderbedje hebben gezet. Wow.