maandag 30 januari 2012

Is het gezond?

Als er een baby'tje geboren wordt, is een van de eerste vragen die gesteld wordt: is het gezond? Met adoptie zien we om ons heen dat dit niet anders gaat. Toch zijn er dingen aan het verschuiven in adoptieland en daar willen we het heel even met jullie over hebben. 

Bijzonder en apart - compenseren?

Wereldkinderen heeft iets aangestipt bij ons, waar we eigenlijk nog niet eerder zo over hadden nagedacht: de privacy van het kind. Ons kindje zal niet pasgeboren bij ons aankomen en is al een tijdje op deze wereld, heeft zich al ontwikkeld en heeft wel of geen goede gezondheid. Het kindje zal altijd een uitzondering zijn, speciáál, bijzonder. Al is het maar vanwege het donkere kleurtje in de familie. Ook kan het kind niet zo gemakkelijk zeggen dat het bepaalde uiterlijke kenmerken van mamma of pappa heeft. En bijv. een inmiddels overleden oma waar we allemaal zo liefdevol over praten... niet mee verbonden door bloed, niet vanzelf trots op kunnen zijn dat zo iemand familie van je was. Het zijn dagelijkse kleine en grote dingen die maken dat dit kindje zich niet altijd 100 % er bij voelt horen. Dat zullen wij als ouders natuurlijk proberen te compenseren met veel liefde en aandacht, maar het is gewoon niet hetzelfde.

Weerbaarheid

Naast compenseren met liefde en aandacht en inlevingsvermogen, zullen we ook proberen ons kindje weerbaar te maken. Adoptiekinderen moeten voor zichzelf op komen, nog net ietsie meer dan andere kinderen. Zo is het bij adoptiekinderen vaak zo dat ze als publiek bezit gezien worden: iedereen heeft mee gehoopt op hun komst, iedereen wil dit kindje even oppakken en aan de haren voelen... hoe voelt dat nou eigenlijk van dat zwarte kroeshaar? Zo'n kindje zal zelf moeten leren aangeven - vanaf dat dit mogelijk is natuurlijk- 'nee, ik wil niet dat u aan mijn haren zit'.

Of, zoals we ook wel een moeder heb horen zeggen tegen een wildvreemde mevrouw in de supermarkt die aan haar kind zat te voelen: ' Mag ik dan ook even aan uw haar voelen?' Je kan denken 'wat flauw', maar als het jouw kindje keer op keer overkomt dat het als een attractie gezien wordt, als extra bijzonder, dan kan ik me voorstellen dat je even uit je slof schiet. Uiteraard is het logisch dat bij de aankomst op Schiphol wel iedereen even wil knuffelen, aaien en oppakken. Als dat allemaal in één keer op één moment gebeurt, zal dat vast wel iets zijn waar het kindje overheen zal komen.

Privacy en gezondheid

En nu terug naar de gezondheid. Is het gezond? Ook daarin heeft een kindje recht op privacy. Veel mensen in onze omgeving weten dat we met special needs bezig zijn. Dat is niet heel vreemd, want bijna alle kindjes die nu nog naar Nederland komen hebben een special need. Maar goed, wij zijn daar tot nu toe heel open in geweest. Het hielp ons zelf ook om ons te scherpen in gesprekken met anderen, we verwoorden hoe we hier over dachten en luisterden naar andere meningen of genoten van meeleven en meedenken.

Nu willen we even een stapje terug doen. Zoals gezegd, dat privacy-aspect hadden we helemaal nog niet zelf bedacht, maar we voelen er veel voor. Dus we zullen niet met iedereen het hele medische dossier van ons kindje bespreken als we straks een voorstel krijgen. Ook geen info over de sociale achtergrond van het kind: 'leeft de moeder nog?' enz. Daar heeft het kindje zelf later het eerste recht op, om dit te weten.

Wel zullen we natuurlijk doorgeven als het kindje iets besmettelijks zou hebben, waar de omgeving maatregelen voor moet nemen. De kans is klein dat dit zal gebeuren, maar mocht dit zo zijn, dan zullen we wel iedereen inlichten en voorlichten. Dus niemand hoeft bang te zijn dat ons kindje misschien iets onder de leden heeft wat besmettelijk is in de dagelijkse omgang en wat we niet verteld hebben.

En voor de rest... als het kindje een buil zal vallen, horen jullie het uiteraard wel. Maar wat het al dan niet allemaal in het medisch dossier heeft staan, blijft voor ons en het kindje zelf.

 Sommige dingen zal je wel uit moeten leggen natuurlijk, als er zoiets zichtbaars is als met dit kindje uit Haïti.
Maar ook dan blijven er nog vragen over die we niet direct zouden willen beantwoorden, zoals 'is het kindje vroeggeboren? ' Misschien kan dat soort info later wel met ouders of mensen heel dichtbij worden gedeeld...maar niet direct en niet aan iedereen.

Waarom dit berichtje?

Dat alvast vooraf. We hopen dat we hiermee onze houding alvast bij voorbaat duidelijk hebben uitgelegd, zodat we straks geen mensen met goede bedoelingen voor het hoofd hoeven te stoten en dat jullie begrijpen hoe we tot een en ander komen. Want, dat begrijpen we ook best wel: het is bijna altijd hartstikke goed bedoeld. Vandaar ook een beetje uitleg.  Ook hopen we dat duidelijk is dat eventuele angst nergens voor nodig is. Dat als het moet, we open zullen zijn.

Bedankt voor jullie meeleven tot nu toe! Wij gaan deze week weer verder met alle papieren en documenten. En Annemieke gaat nu verder schilderen aan de kinderkast waar Eize gestopt is zaterdag. Nog genoeg te doen : )

PS. Informatie over ziekten en special needs op internet is in veel gevallen verouderd, niet kloppend of half kloppend. Als je algemene vragen hebt over special needs willen we die best beantwoorden, maar of ons kindje die specifieke special need zou kunnen hebben...dat kunnen we niet beantwoorden.

maandag 23 januari 2012

Procedure gestart: papierwerk!

Vandaag zijn we gestart met de procedure. Eerst zijn we vanochtend naar Wereldkinderen geweest om van alles over Zuid-Afrika te horen, een stukje film te zien en met 3 andere stellen te praten. Twee van deze stellen gingen voor een tweede kindje. Het was bijzonder om te merken dat iedereen gelovig is en dat ze in Zuid-Afrika ook echt matchen vanuit praktisch oogpunt in combinatie met bidden tot God. Er komen bij de matching dus geen advocaten kijken. Heel veel stellen hebben daardoor achteraf ook echt het gevoel dat dit het kindje is dat God voor hen heeft bedoeld. Ze werken dus (vanaf het moment dat je procedure is gestart) niet of nauwelijks met wachtlijsten in Zuid Afrika. Mooi om te zien, ook bij de andere stellen hoe dat besef er echt is: wachten kan moeilijk zijn, maar als je nog geen voorstel hebt, dan betekent dat meestal niet dat er geen kindje voor je is, maar dat 'jouw kindje' gewoon nog niet ver genoeg in de procedure is.

Vanaf nu breekt wel een hele drukke tijd voor ons aan. We moeten een lijst van wel zo'n 15 verschillende administratieve dingen regelen, zoals eigen brieven aan de mensen in Zuid-Afrika, brief van de kerk, andere referentiebrieven, je eigen karakter, woonsituatie en financiën omschrijven, fotoboek, Verklaring Goed Gedrag, uittreksel van huwelijksregister (uit Kampen) paspoorten laten waarborgen door de notaris, en zoveel meer... We krijgen het nog druk!Vandaag nogmaals gehoord dat de wachttijden echte uitschieters kent, van 4 maanden na verzending van je gegevens naar Zuid-Afrika tot en met 14 maanden...het is maar goed dat we hierbij weten dat God alles leidt. De wachttijd die zal volgen na deze drukke periode van alles in orde maken, zal vast een lastiger stadium zijn. Maar vooralsnog geen tijd (en zin) om daar al over in te zitten.

maandag 16 januari 2012

Informatie over het land Zuid-Afrika: de regenboognatie

Veel van deze info komt van Wikipedia. Voor wie geinteresseerd is in het land van waaruit we ons kindje verwachten, volgt hier uiteenlopende informatie over het land.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika ligt in het uiterste zuiden van het continent Afrika. Het heeft, inclusief de Prins Edward-eilanden, een oppervlakte van 1.219.912 km². Het land grenst, met de klok mee aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland; Lesotho is een enclave binnen Zuid-Afrika. Voorts heeft Zuid-Afrika een uitgestrekte kustlijn van ongeveer 2800 km aan de Indische en Atlantische Oceaan.
Zuid-Afrika wordt als één van de verwantschapslanden genoemd omdat wij lange tijd aanwezig zijn geweest en invloed hebben gehad in Zuid-Afrika.


 Kaartje van een reisbureau, maar wel een duidelijk kaartje met de belangrijke steden. Bron: http://www.mondireizen.nl/

Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. In het oosten liggen de Drakensbergen, met toppen als de Njesuthi (3408 m) en Mafadi (3450 m), het hoogste punt van het land.

Geschiedenis

Als eerste Europeaan verkende Bartolomeu Dias in 1488 de kust rond Kaap de Goede Hoop. Het gebied werd door Portugal echter niet gekoloniseerd.

Nederland en Engeland in Zuid-Afrika

Toen het Nederlandse schip Nieuw Haarlem op zijn terugreis van Batavia op 25 maart 1647 met Reynier van Tzum aan boord aan de Kaap strandde, kwamen de plaatselijke Khoikhoi voor de eerste keer in aanraking met Nederlanders. De schipbreukelingen bouwden een klein fort dat ze de naam "Zand Fort van die Kaap die Goeie Hoop" gaven.Nederlanders in Zuid-Afrika

Zestig man onder bevel van onderkoopman Leendert Janszen bracht bijna een jaar aan de Kaap door voordat in maart 1648 de overlevenden door een vloot van 12 VOC-schepen onder leiding van Wollebrant Geleyns de Jongh gered werden en teruggebracht naar Nederland. Zij berichtten thuis over het gunstige klimaat, hun goede ervaringen met de plaatselijke Khoikhoi en de ruilhandel met het inheemse volk. Dit was beslissend voor de VOC om een verversingsstation bij de Kaap op te richten voor schepen die op weg waren naar het verre oosten. Op 6 april 1652, komt Jan van Riebeeck aan bij Kaap de Goede Hoop. Het gebied met Nederlandse kolonisten breidde zich gedurende de 17e en 18e eeuw langzaam uit in oostelijke richting tot bij de Visrivier. Tussen 1795 en 1902 groeide de Britse invloed in Zuid-Afrika

Apartheid

totdat in 1910 de Unie van Zuid-Afrika werd gevormd, die een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest werd. Vele wetten regelden een ongelijke behandeling van burgers op grond van hun huidskleur. Deze politiek werd geformaliseerd tot de apartheid (gescheiden ontwikkeling van de diverse rassen) na de verkiezingsoverwinning van de Nasionale Party in 1948.
In de jaren 90 eindigde de apartheid. Toenmalig president De Klerk liet de bekende antiapartheidsactivist Nelson Mandela vrij op 11 februari 1990, en in 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden, leidend tot een bestuur van de (overwegend zwarte) tot politieke partij getransformeerde anti-apartheidsgroepering ANC, eerst onder leiding van Mandela, later onder Thabo Mbeki. Vanwege de kleurrijkheid van het land en de bevolking wordt Zuid-Afrika ook wel de regenboognatie genoemd. Nelson Mandela

Zuid Afrika in deze tijd

Zuid-Afrika is een republiek in transformatie. Het is nog steeds een land met zeer grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Anders dan tijdens de apartheid behoren nu ook zwarten tot de rijke klasse, de zwarte nouveaux riches hebben vaak banden met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC).[7] Deze voormalige linkse strijders die zich ontpoppen als kapitalist worden in Zuid-Afrika spottend 'yummies' genoemd, wat staat voor 'young upwardly mobile marxists'. Naast connecties met het ANC profiteren de nieuwe rijken van positieve discriminatie, zwarten genieten wettelijk de voorkeur voor banen bij de overheid en maken in toenemende mate kans bij particuliere bedrijven.[8] In 2006 was binnen de drie hoogste inkomenscategorieën in Zuid-Afrika bijna de helft van de mensen zwart.[7] Toch profiteert maar een klein deel van de bevolking van de 'nieuwe economie', de ongelijkheid tussen arm en rijk is sterk toegenomen, vooral binnen de zwarte bevolking.[9] Terwijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multi-raciale bovenlaag, groeit de werkloosheid onder de rest van de bevolking. In 1995, toen de 'regenboognatie' de overgang maakte naar een multi-raciale democratie, was 16 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2006 was het officiële werkloosheidscijfer gestegen tot 30 procent, de werkelijke werkloosheid werd in 2006 op meer dan 40% geschat.[10]


 

Bovendien heeft het land het hoogste percentage hiv-besmetten van de wereld.[11] Volgens de vele critici in het land zelf en in de wereld is het vooral aan het falende regeringsbeleid toe te schrijven dat de aids-epidemie zo ver uit de hand kon lopen.[12] In bepaalde regio's van het land is het etnische geweld en de bendecriminaliteit in de laatste tien jaar sterk toegenomen, waarbij met name Afrikaners (Boeren) en andere blanke en relatief rijkere groepen het doelwit vormen.[13] Volgens onderzoekers ligt de scherpe tegenstelling tussen rijk en arm ten grondslag aan de toegenomen criminaliteit.[7]

Hoofdsteden

De drie hoofdsteden van Zuid-Afrika zijn:
•    Pretoria (bestuurlijke macht)
•    Kaapstad (wetgevende macht)
•    Bloemfontein (rechterlijke macht)
Pretoria staat bekend om de roze/paarse bloesems in de lente (als het bij ons herfst is)

Klimaat

Het klimaat in Zuid-Afrika is grotendeels halfwoestijn, subtropisch langs de kust. Overdag zonnig, 's nachts koel. Januari is de warmste maand en juli de koudste.
Over het algemeen heeft Zuid-Afrika een warm gematigd klimaat met weinig neerslag en veel zon. Doordat Zuid-Afrika op een hoog plateau van 2000 tot 1000 meter hoogte ligt, kent het veel verschillen tussen de gemiddelde temperaturen in zuid en noord.

Bevolkingssamenstelling

Alle gegevens zijn op basis van schattingen uit 2000, tenzij anders vermeld.
Volgens de laatste volkstelling had Zuid-Afrika 44.819.778 (2001) inwoners. Volgens de laatste schatting had het land 49.052.489 (2009) inwoners. De bevolking krimpt, voornamelijk als gevolg van de aids-epidemie met 0,46% per jaar. Er zijn 18,2 geboorten en 22 overlijdens per 1000 personen. Van de Zuid-Afrikanen is 29,7% 0-14 jaar, 65% 15-64 jaar en 5,3% 65 jaar of ouder. De levensverwachting is 54,2 jaar.
Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. Het heeft de grootste van oorsprong Europese en Indiase bevolking van Afrika. Bij de volkstelling van 2001 was 79% van de bevolking zwart, 10% blank, 9% kleurling en 3% waren Indiërs.

Talen
In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. Elf daarvan zijn officieel. Na India heeft Zuid-Afrika daarmee de meeste officiële talen ter wereld.
Officiële talen:
•    Zoeloe 24%,
•    Xhosa 18%,
•    Afrikaans 13%,
•    Noord-Sotho 9%,
•    Tswana 8%,
•    Engels 8%,
•    Zuid-Sotho 8%,
•    Tsonga 4%,
•    Swazi 3%,
•    Venda 2%,
•    Zuid-Ndebele 2% (volkstelling 2001)

Religie
Volgens de laatste Zuid-Afrikaanse volkstelling van 2001, was 79,7% van de bevolking christen.
1,5% van de bevolking hing de islam aan en 1,3% het hindoeïsme. 15,1% van de Zuid-Afrikanen was niet-gelovig, 2,3% had een ander geloof en 1,4% was het niet duidelijk. Veel mensen combineren het christendom met een natuurgodsdienst.


 Jonge Zuid-Afrikaanse christenen
Misdaad
Naast de aids-epidemie wordt misdaad in Zuid-Afrika sinds het einde van de apartheid als een nationale crisis beschouwd. Zuid-Afrika is één van vijf landen wereldwijd waar georganiseerde misdaad een negatief effect op de economie heeft en hoge extra kosten veroorzaakt.

Armoede
Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zuid-Afrika 26,2% van de bevolking van minder dan 1,25 US$ per dag.[22] De CIA World Factbook schatte dat in 2000 50% van de bevolking onder de armoedegrens leefde.[
 
Toerisme
Toerisme is sinds het einde van de 20e eeuw uitgegroeid tot een zeer belangrijke economische factor in Zuid-Afrika. In 2005 werd het aandeel van het toerisme van het bruto binnenlands product op meer dan 7% geschat. Grote attracties in het land zijn onder andere:
•    Sun City met in de buurt het Pilanesberg National Park
•    Het Kruger Nationaal Park
•    Kaapstad met de Tafelberg en Kaap de Goede Hoop
•    De Kaapse wijnlanden bij Stellenbosch, Franschhoek en Paarl
•    Johannesburg en Witwatersrand
•    De Tuinroute
•    Zandstranden aan de Indische Oceaan bij Durban
•    De Drakensbergen
•    De Blyderivierspoort
Bezienswaardigheden


Tafelberg gezien vanaf Kaapstad
•    Tafelberg
•    Kaap de Goede Hoop
•    Robbeneiland
•    Port Elisabeth
•    Nationaal park Kruger

Sport
De belangrijkste sporten in Zuid-Afrika zijn voetbal, rugby, cricket en boksen.


Adoptie uit Zuid-Afrika

Hier iets meer over adoptie uit Zuid-Afrika. Het grootste deel van de tekst is afkomstig van de website van Wereldkinderen (onze vergunninghouder). Wereldkinderen is in Zuid Afrika werkzaam op het gebied van zowel adoptie als projectondersteuning.

Niet alle kinderen worden geadopteerd, ook voor die kinderen doet Wereldkinderen iets:

Wereldkinderen werkt op het gebied van projecthulp nauw samen met de Zuid Afrikaanse organisatie South Africa Cares for Life. Deze in 1996 opgerichte organisatie heeft vele activiteiten opgezet  ten behoeve van hulpverlening aan vrouwen en kinderen in nood. Men bekommert zich onder andere om het lot van HIV besmette kinderen en begeleidt zwangere vrouwen en vrouwen die hun kind hebben afgestaan.  HIV/aids is een enorm probleem in Zuid Afrika.  Het gebeurt regelmatig dat familieleden deze kinderen achterlaten omdat zij terminaal ziek zijn, of  niet voor deze kinderen kunnen of willen zorgen. Voor deze kinderen tracht SA Cares opnieuw gezinnen te vinden binnen familieverband of binnen de eigen community.

Wereldkinderen steunt drie projecten in diverse townships bij Pretoria op het gebied van hiv/aids. Binnen deze projecten probeert men vooral de lokale overheid bewust te maken van de problematiek en taboes rondom hiv te doorbreken. Dat laatste gebeurt via het geven van voorlichting, maar bijvoorbeeld ook met theatervoorstellingen over de ziekte en de gevolgen ervan. Hierbij huurt men bekende acteurs in zodat er veel publiek op de voorstellingen af komt. Daarnaast tracht men gezinnen te vinden voor de kinderen die wees zijn geworden door hiv/aids. Soms zijn de kinderen zelf ook besmet geraakt. Binnen de projecten worden mensen uit de townships zelf opgeleid om de gezinnen voor de kinderen te selecteren en te begeleiden. Tevens zijn dagopvangcentra voor de jonge kinderen opgericht. Dit stelt de ouders in staat om te werken, wetende dat hun kinderen in een veilige omgeving zijn. Tevens stelt het de oudere kinderen in staat om naar school te gaan, omdat zij niet meer op de jongere kinderen hoeven te passen.

Dan de adoptie, hoe wordt er bemiddeld tussen Nederland en Zuid-Afrika?

Voor het interlandelijke adoptieprogramma werkt Wereldkinderen samen met Abba Adoptions in Pretoria. Adoptie valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Social Development. Zuid Afrika heeft het Haags Adoptieverdrag geratificeerd, alle procedures verlopen conform het verdrag. Uit Zuid-Afrika worden vooral kinderen tussen 0 en 24 maanden voorgesteld. Af en toe wordt Wereldkinderen benaderd voor het zoeken van ouders voor oudere kinderen. Steeds vaker worden er kinderen met een medisch probleem voorgesteld. Het gaat om kinderen die te vondeling zijn gelegd of kinderen die door hun moeder zijn afgestaan, omdat zij door een combinatie van factoren niet voor het kind kan zorgen. Bij plaatsing van een ouder kind krijgt u tijdens uw verblijf in Zuid-Afrika extra begeleiding bij de ingroei van het kind in uw gezin.

De procedure

Bij een voorstel wordt gedetailleerde achtergrondinformatie en medische informatie  gegeven. Na een voorstel van een kind kan een echtpaar na ongeveer tien dagen afreizen naar Zuid-Afrika. Een verblijfstijd van drie weken is nodig om alle formaliteiten af te ronden. In Zuid-Afrika is goede begeleiding voor de Nederlandse echtparen aanwezig. Abba Adoptions begeleidt de vrouwen die afstand doen van hun kind, door middel van counseling. In incidentele gevallen kan een korte ontmoeting met de biologische moeder, nadat de rechtbankprocedure is afgerond, tot de mogelijkheid behoren. Mocht dit gebeuren dan zal dit begeleid worden door maatschappelijk werkers van de organisatie in Zuid Afrika.
Het is niet eenvoudig om de gemiddelde proceduretijd van Zuid-Afrika aan te geven, omdat deze regelmatig uitschieters kent. In Zuid-Afrika worden in principe geen aanvragen voor derde kinderen meer geaccepteerd. Het land geeft de voorkeur aan een eerste of tweede kind in het gezin.
Voorwaarden

Om een kind uit Zuid-Afrika te kunnen adopteren, moet je aan de volgende voorwaarden  voldoen:
 • U moet samen reizen.
 • Eén van u beiden dient werk te hebben.
 • U moet vijf jaar of langer gehuwd zijn en er moet sprake zijn van een stabiel huwelijk.
 • U moet beiden overtuigd praktiserend christen zijn en dit kunnen aantonen door middel van een verklaring van uw kerk.
 • Er geldt een minimumleeftijd van 25 jaar.
 • Bij een eerste aanvraag geldt een maximumleeftijd van 38 jaar op het moment dat u de procedure start (de documenten naar Zuid-Afrika kunnen worden gestuurd).
 • U moet beiden goed Engels spreken.
 • Incidenteel worden echtparen in behandeling genomen die een kind tussen de 1 en 6 jaar willen opnemen.
 • Kinderloze echtparen en echtparen met Zuid-Afrikaanse kinderen kunnen voor dit contact in behandeling worden genomen.
 • De rechtbank in Zuid Afrika eist van de aspirant adoptie-ouders een artsen-verklaring, dat men in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid verkeert.
 • Tevens dient een verklaring van goed gedrag beschikbaar te zijn.

maandag 9 januari 2012

Intake Wereldkinderen - het land staat vast!

En het land is.... (heel verrassend) ...Zuid Afrika! Het staat nu echt definitief vast. 

 
Volgens Wereldkinderen zijn we 'echte Afrika-mensen', tenminste zoiets of iets soortgelijks zei onze contactpersoon.
 Erg leuk om zo bevestiging te krijgen van wat je zelf al wel dacht.


Uiteraard heeft ons toekomstig kindje ook recht op privacy, dus we kunnen niet alles van het gesprek delen, maar we hebben wel een paar nieuwtjes:
 • Leeftijd - De leeftijd is van 0 - 36 maanden, waarbij onze contactpersoon aangaf dat ze een babytje (dan spreek je toch wel over een jaar) eigenlijk wel heel goed bij ons vond passen, maar dat ze weet dat we ook super blij zijn als we een voorstel krijgen van een kindje van twee jaar. En dat is waar. Dus grote kans dat het een jong kind wordt, maar ietsie ouder zou dus ook kunnen.
 • Doop - De kindjes worden in Zuid-Afrika niet gedoopt, zodat dit 'thuis' kan plaatsvinden. Dat was een mooie verrassing om te horen.
 • Zorg - Medische zorg en 'gewone' zorg is in Zuid-Afrika erg goed. De kindjes worden qua eten en drinken eerder verwend dan dat ze tekort krijgen. Sommige kindjes zijn ondervoed geweest, maar als ze eenmaal in het tehuis zitten dan gaat de fles regelmatig rond en ook nog wel eens extra. Als er nl. 's nachts 1 kindje wakker wordt en die krijgt een flesje, dan krijgt de hele zaal maar direct ook een flesje. Waarschijnlijk krijgen we dus een lekker eter : )
 • Volgende stap - Het eerstvolgende is dat we nu post krijgen met allerlei formulieren, e.d. en onze officiële aanvraag. Ook gaat na betaling van een bep. bedrag het vertaalwerk al beginnen van onze rapport (wat de Raad van Kinderbescherming in Rotterdam uitstekend had gedaan, zodat daar geen vragen meer over waren) en de aanvraag e.d. 
 • Landenintake - In Januari of Februari krijgen we de landenintake. Dan krijgen we van alles te zien en horen over Zuid-Afrika, de cultuur, beelden van de tehuizen, enz. Dat is met andere aanstaande ouders. 
 • Papieren naar Zuid-Afrika: Na deze bijeenkomst mogen we al starten en al onze spullen in orde maken om richting Zuid-Afrika te gaan. We krijgen daar nog info over, maar denk aan een brief vanuit de kerk, een fotoboekje, eigen geloofsbrief, enz. 
 • Wanneer een voorstel? - Al met al moeten we bereikbaar zijn vanaf het moment dat je spullen in Zuid-Afrika liggen en voor de zekerheid al vanaf de landenintake. Het voorstel zou dit jaar al kunnen zijn, maar het is niet te verwachten dat dit in de 1e helft van het jaar al zal gebeuren, maar je weet maar nooit. Momenteel zoeken ze in Zuid-Afrika nog iets langer naar mogelijkheden voor Zuid-Afrikaanse adopties, zodat dit de buitenlandse adopties met zo'n 3 maanden kan vertragen. Dus 2013 zou ook kunnen.


Dat was onze update. Een belangrijke nieuwe stap is gezet. Het was een goed en leuk gesprek. We waren wel echt heel erg zenuwachtig van tevoren, je hebt altijd maar een kans om je eerste indruk te maken, natuurlijk, maar het liep heel vlot. Aan het eind waren we zeg maar 'helemaal los'.  Onze contactpersoon bleek ook fan van Didi te zijn, ontdekten we op het laatst dus dat was wel grappig. Kleurrijk he... past ook bij Afrika : )Bedankt voor al het meeleven in welke vorm, op welke manier dan ook! Binnenkort zullen we wat info over Zuid-Afrika online zetten.

Hartelijke groeten,

Eize en Annemieke

woensdag 4 januari 2012

Filmpje met het Zuid Afrikaanse kinderkoor

Kregen we een keer toegestuurd van m'n schoonzusje, na een mooi voortgangsbericht over de adoptie.

dinsdag 3 januari 2012

Alle data op een rijtje

 Wat is snel en wat is langzaam? Oordeel zelf... Het adoptieproces wordt vaak gezien als een langdurig en ingrijpend proces. Maar als je van tevoren rekening houdt met deze lengte van het proces, kan het soms ook onverwachts sneller gaan. Tot nu toe verging het ons best goed en snel. Het einde is in zicht... en het begin van een heel nieuw leven...maar hoe lang nog? Dat weet alleen God. We hopen snel. Maandag weten we hopelijk al ietsie meer, want dan hebben we ons intakegesprek bij Wereldkinderen. Er gaat heel wat door ons heen nu we ons daar op voorbereiden. Wat een beslissingen, wat een kansen, wat een verdrietige omstandigheden ook van kinderen... Tegelijk komt de adoptie van een ander kindje in de familie ook steeds dichterbij. We leven met elkaar mee en delen onze spanning, vragen, informatie en verwachtingen. Maar hier zoals beloofd de data: (het is handig om onderaf te beginnen met lezen)
 
2012

Januari 2012
Weer positieve berichten voor ons uit het land, maar voor de kinderen die het aangaat is het misschien niet zo leuk dat er zo hard voor ze gezocht moet worden. Er gaat veel door ons heen. We zullen straks concretere beslissingen moeten nemen. Het is een soort fuik waarin je zit, het wordt steeds concreter, steeds duidelijker, het komt steeds dichterbij. Nu roept een fuik misschien wat negatieve associaties op, maar dat bedoelen we er niet mee. Het is het idee dat het steeds meer toespitst. We hebben het daadwerkelijke adopteren heel lang wat ver van ons gehouden, ons verlangen niet zo dichtbij laten komen, maar nu er echt zicht is op ...is het ook wel een beetje eng. En tegelijk wonderbaarlijk mooi. Gek kan een mens in elkaar zitten : ) In ieder geval hebben we maandag 9 januari een afspraak voor de intake bij Wereldkinderen.


2011

December 2011
We vullen ons digitale intakeformulier in, moeten een foto van onszelf voor ons huis inleveren en tekenen de overeenkomst met Wereldkinderen. Vanuit het land waar wij belangstelling voor hebben, komen goede berichten. We hopen snel bij Wereldkinderen (WK) te worden uitgenodigd voor een persoonlijke intake. Ik (Annemieke) wordt al een beetje ongeduldig en bel met WK om na te gaan wat de verwachting is. Er wordt mij verteld dat er goede kans is dat we de pre-wachtlijst mogen overslaan en dat onze papieren al met zo;n 4-5 maanden in het land kunnen liggen. We zijn helemaal opgetogen, sturen een mail naar familie en laten dankzegging doen in onze kerk. Daar leeft nu iedereen heel erg met ons mee, ook met het gelukwensen rondom Nieuwjaar. We ervaren dat als heel fijn.
We starten voorzichtig met het kinderkamertje.Oktober/ November 2011

De Raad heeft ons goedgekeurd en ons een beginseltoestemming gegeven om een kindje te mogen adopteren. Onze wensen en mogelijkheden zijn ook opgenomen in het rapport. We zijn blij met het rapport en herkennen onszelf er in. Het wordt doorgestuurd naar de vergunninghouder Wereldkinderen.

Oktober 2011
We bezoeken nog een extra voorlichting van Wereldkinderen.
We hebben een terugkomdag met de mensen van de adoptiecursus. 

8 augustus 2011
Start van het gezinsonderzoek door de Raad van de Kinderbescherming. 1 Bezoek thuis en de rest in Rotterdam.

1 augustus 2011
De Kinderbescherming belt om een afspraak te maken voor het 1e gesprek.

Juli 2011
Medische keuring. Dit is binnen 30 min. gebeurd.

14 februari t/m mei 2011
(Verplichte) adoptiecursus in Utrecht.

30 januari 2011 
We ontvangen een brief dat we een 'cursusseizoen' eerder mogen starten. Opgetogen zijn we! Dit betekent dat alles wat eerder komt, ook de rest van de procedure.

2010

1 december 2010 
Uitnodiging om in mei 2011 aan de verplichte adoptiecursus deel te nemen. De leukste rekening die we ooit hebben mogen overmaken. We hebben hier met smart op gewacht en we zijn blij dat we nu ergens naar toe kunnen leven.

Maart-december 2010
Een lastige periode van schijnbaar nutteloos wachten breekt aan. geen datum op het oog wanneer je op cursus mag, alles ligt stil. Je weet dat het nog heel lang duurt maar je wilt zo graag een kindje. Tot nu (jan 2012) toe de meest lastige tijd.

13 maart 2010
Ons BKA-nummer komt via de post bij ons binnen.

Maart 2010
Aanvraag van het BKA-nummer (Buitenlandse Kind ter Adoptie). Het proces begint officieel.

2008-2010

Het verlangen naar een kindje om voor te zorgen groeit. Kinderen zijn een zegen van God, maar op welke manier ze aan je toevertrouwd worden is niet altijd hetzelfde. Voor ons was het tot nu toe niet op een natuurlijke manier en medische methoden die wij ethisch niet verantwoord vinden wilden we niet gebruiken. We leven in een gebroken wereld en er zijn veel kinderen die niet een gezin hebben om in op te groeien. Ons verlangen ging steeds meer uit naar adoptie. Ook konden we het hele proces van dichtbij in de familie volgen en mochten we een geadopteerd neefje in de familie verwelkomen. Dit bevestigde ons verlangen alleen maar. Steeds meer ging daarbij ook de aandacht uit naar het kindje zelf en de mogelijkheden die een kindje al dan niet in het land van herkomst heeft. Special Needs werden overdacht en besproken. We werden vanaf deze periode steeds meer door God voorbereid op ons toekomstige vader- en moederschap.

Welkom!

Welkom!

Hier komt binnenkort:
 • info over de adoptieprocedure en hoe ver we nu zien
 • laatste nieuwtjes
 • zodra het land bevestigd is, uitgebreide informatie over het land
 • wat algemenere artikelen over adoptie
 Tot gauw!

Eize en Annemieke