maandag 16 januari 2012

Informatie over het land Zuid-Afrika: de regenboognatie

Veel van deze info komt van Wikipedia. Voor wie geinteresseerd is in het land van waaruit we ons kindje verwachten, volgt hier uiteenlopende informatie over het land.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika ligt in het uiterste zuiden van het continent Afrika. Het heeft, inclusief de Prins Edward-eilanden, een oppervlakte van 1.219.912 km². Het land grenst, met de klok mee aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland; Lesotho is een enclave binnen Zuid-Afrika. Voorts heeft Zuid-Afrika een uitgestrekte kustlijn van ongeveer 2800 km aan de Indische en Atlantische Oceaan.
Zuid-Afrika wordt als één van de verwantschapslanden genoemd omdat wij lange tijd aanwezig zijn geweest en invloed hebben gehad in Zuid-Afrika.


 Kaartje van een reisbureau, maar wel een duidelijk kaartje met de belangrijke steden. Bron: http://www.mondireizen.nl/

Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. In het oosten liggen de Drakensbergen, met toppen als de Njesuthi (3408 m) en Mafadi (3450 m), het hoogste punt van het land.

Geschiedenis

Als eerste Europeaan verkende Bartolomeu Dias in 1488 de kust rond Kaap de Goede Hoop. Het gebied werd door Portugal echter niet gekoloniseerd.

Nederland en Engeland in Zuid-Afrika

Toen het Nederlandse schip Nieuw Haarlem op zijn terugreis van Batavia op 25 maart 1647 met Reynier van Tzum aan boord aan de Kaap strandde, kwamen de plaatselijke Khoikhoi voor de eerste keer in aanraking met Nederlanders. De schipbreukelingen bouwden een klein fort dat ze de naam "Zand Fort van die Kaap die Goeie Hoop" gaven.Nederlanders in Zuid-Afrika

Zestig man onder bevel van onderkoopman Leendert Janszen bracht bijna een jaar aan de Kaap door voordat in maart 1648 de overlevenden door een vloot van 12 VOC-schepen onder leiding van Wollebrant Geleyns de Jongh gered werden en teruggebracht naar Nederland. Zij berichtten thuis over het gunstige klimaat, hun goede ervaringen met de plaatselijke Khoikhoi en de ruilhandel met het inheemse volk. Dit was beslissend voor de VOC om een verversingsstation bij de Kaap op te richten voor schepen die op weg waren naar het verre oosten. Op 6 april 1652, komt Jan van Riebeeck aan bij Kaap de Goede Hoop. Het gebied met Nederlandse kolonisten breidde zich gedurende de 17e en 18e eeuw langzaam uit in oostelijke richting tot bij de Visrivier. Tussen 1795 en 1902 groeide de Britse invloed in Zuid-Afrika

Apartheid

totdat in 1910 de Unie van Zuid-Afrika werd gevormd, die een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest werd. Vele wetten regelden een ongelijke behandeling van burgers op grond van hun huidskleur. Deze politiek werd geformaliseerd tot de apartheid (gescheiden ontwikkeling van de diverse rassen) na de verkiezingsoverwinning van de Nasionale Party in 1948.
In de jaren 90 eindigde de apartheid. Toenmalig president De Klerk liet de bekende antiapartheidsactivist Nelson Mandela vrij op 11 februari 1990, en in 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden, leidend tot een bestuur van de (overwegend zwarte) tot politieke partij getransformeerde anti-apartheidsgroepering ANC, eerst onder leiding van Mandela, later onder Thabo Mbeki. Vanwege de kleurrijkheid van het land en de bevolking wordt Zuid-Afrika ook wel de regenboognatie genoemd. Nelson Mandela

Zuid Afrika in deze tijd

Zuid-Afrika is een republiek in transformatie. Het is nog steeds een land met zeer grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Anders dan tijdens de apartheid behoren nu ook zwarten tot de rijke klasse, de zwarte nouveaux riches hebben vaak banden met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC).[7] Deze voormalige linkse strijders die zich ontpoppen als kapitalist worden in Zuid-Afrika spottend 'yummies' genoemd, wat staat voor 'young upwardly mobile marxists'. Naast connecties met het ANC profiteren de nieuwe rijken van positieve discriminatie, zwarten genieten wettelijk de voorkeur voor banen bij de overheid en maken in toenemende mate kans bij particuliere bedrijven.[8] In 2006 was binnen de drie hoogste inkomenscategorieën in Zuid-Afrika bijna de helft van de mensen zwart.[7] Toch profiteert maar een klein deel van de bevolking van de 'nieuwe economie', de ongelijkheid tussen arm en rijk is sterk toegenomen, vooral binnen de zwarte bevolking.[9] Terwijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multi-raciale bovenlaag, groeit de werkloosheid onder de rest van de bevolking. In 1995, toen de 'regenboognatie' de overgang maakte naar een multi-raciale democratie, was 16 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2006 was het officiële werkloosheidscijfer gestegen tot 30 procent, de werkelijke werkloosheid werd in 2006 op meer dan 40% geschat.[10]


 

Bovendien heeft het land het hoogste percentage hiv-besmetten van de wereld.[11] Volgens de vele critici in het land zelf en in de wereld is het vooral aan het falende regeringsbeleid toe te schrijven dat de aids-epidemie zo ver uit de hand kon lopen.[12] In bepaalde regio's van het land is het etnische geweld en de bendecriminaliteit in de laatste tien jaar sterk toegenomen, waarbij met name Afrikaners (Boeren) en andere blanke en relatief rijkere groepen het doelwit vormen.[13] Volgens onderzoekers ligt de scherpe tegenstelling tussen rijk en arm ten grondslag aan de toegenomen criminaliteit.[7]

Hoofdsteden

De drie hoofdsteden van Zuid-Afrika zijn:
•    Pretoria (bestuurlijke macht)
•    Kaapstad (wetgevende macht)
•    Bloemfontein (rechterlijke macht)
Pretoria staat bekend om de roze/paarse bloesems in de lente (als het bij ons herfst is)

Klimaat

Het klimaat in Zuid-Afrika is grotendeels halfwoestijn, subtropisch langs de kust. Overdag zonnig, 's nachts koel. Januari is de warmste maand en juli de koudste.
Over het algemeen heeft Zuid-Afrika een warm gematigd klimaat met weinig neerslag en veel zon. Doordat Zuid-Afrika op een hoog plateau van 2000 tot 1000 meter hoogte ligt, kent het veel verschillen tussen de gemiddelde temperaturen in zuid en noord.

Bevolkingssamenstelling

Alle gegevens zijn op basis van schattingen uit 2000, tenzij anders vermeld.
Volgens de laatste volkstelling had Zuid-Afrika 44.819.778 (2001) inwoners. Volgens de laatste schatting had het land 49.052.489 (2009) inwoners. De bevolking krimpt, voornamelijk als gevolg van de aids-epidemie met 0,46% per jaar. Er zijn 18,2 geboorten en 22 overlijdens per 1000 personen. Van de Zuid-Afrikanen is 29,7% 0-14 jaar, 65% 15-64 jaar en 5,3% 65 jaar of ouder. De levensverwachting is 54,2 jaar.
Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. Het heeft de grootste van oorsprong Europese en Indiase bevolking van Afrika. Bij de volkstelling van 2001 was 79% van de bevolking zwart, 10% blank, 9% kleurling en 3% waren Indiërs.

Talen
In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. Elf daarvan zijn officieel. Na India heeft Zuid-Afrika daarmee de meeste officiële talen ter wereld.
Officiële talen:
•    Zoeloe 24%,
•    Xhosa 18%,
•    Afrikaans 13%,
•    Noord-Sotho 9%,
•    Tswana 8%,
•    Engels 8%,
•    Zuid-Sotho 8%,
•    Tsonga 4%,
•    Swazi 3%,
•    Venda 2%,
•    Zuid-Ndebele 2% (volkstelling 2001)

Religie
Volgens de laatste Zuid-Afrikaanse volkstelling van 2001, was 79,7% van de bevolking christen.
1,5% van de bevolking hing de islam aan en 1,3% het hindoeïsme. 15,1% van de Zuid-Afrikanen was niet-gelovig, 2,3% had een ander geloof en 1,4% was het niet duidelijk. Veel mensen combineren het christendom met een natuurgodsdienst.


 Jonge Zuid-Afrikaanse christenen
Misdaad
Naast de aids-epidemie wordt misdaad in Zuid-Afrika sinds het einde van de apartheid als een nationale crisis beschouwd. Zuid-Afrika is één van vijf landen wereldwijd waar georganiseerde misdaad een negatief effect op de economie heeft en hoge extra kosten veroorzaakt.

Armoede
Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zuid-Afrika 26,2% van de bevolking van minder dan 1,25 US$ per dag.[22] De CIA World Factbook schatte dat in 2000 50% van de bevolking onder de armoedegrens leefde.[
 
Toerisme
Toerisme is sinds het einde van de 20e eeuw uitgegroeid tot een zeer belangrijke economische factor in Zuid-Afrika. In 2005 werd het aandeel van het toerisme van het bruto binnenlands product op meer dan 7% geschat. Grote attracties in het land zijn onder andere:
•    Sun City met in de buurt het Pilanesberg National Park
•    Het Kruger Nationaal Park
•    Kaapstad met de Tafelberg en Kaap de Goede Hoop
•    De Kaapse wijnlanden bij Stellenbosch, Franschhoek en Paarl
•    Johannesburg en Witwatersrand
•    De Tuinroute
•    Zandstranden aan de Indische Oceaan bij Durban
•    De Drakensbergen
•    De Blyderivierspoort
Bezienswaardigheden


Tafelberg gezien vanaf Kaapstad
•    Tafelberg
•    Kaap de Goede Hoop
•    Robbeneiland
•    Port Elisabeth
•    Nationaal park Kruger

Sport
De belangrijkste sporten in Zuid-Afrika zijn voetbal, rugby, cricket en boksen.


1 opmerking:

  1. Als je in omgeving Pretoria zit, en je heb een keer een 'vrije' dag, dan is het ook zeker de moeite waard om naar het voortrekkers monument te gaan. De geschiedenis van 'de grote trek' van de voortrekkers die de binnenlanden introkken, de boerenoorlog met de stammen die daar wonen, de slag bij bloedrivier. Erg indrukwekkend!! Ben zelf 2x in Z.A. geweest (woont familie) en ook 2x bij het monument/museum, maar het verveelt niet. Beneden, onderaan de trappen naar het monument toe zit ook een museum. Nogmaals een goede en gezegende en veilige reis toegewenst.

    BeantwoordenVerwijderen